Logo nonfront

Czym jest CITES?

pt., 10/26/2012 - 13:50 -- k.lewandowski@z...

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), Konwencja Waszyngtońska – międzynarodowy układ kontrolujący transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami.
Konwencja została podpisana 3 marca 1973 roku, a w życie weszła 1 lipca 1975 roku.