Logo nonfront

Porady pielęgnacyjne

Gady mieszkające w dobrze urządzonych i wyposażonych terrariach, żywione urozmaiconą dietą, regularnie uzupełnianą w dodatki witaminowe i mineralne zwykle unikają metabolicznej choroby kości.

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.” – to cytat z art. 1 ust.1 Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt.

Na gady swobodnie spacerujące po mieszkaniu, czyha wiele niebezpieczeństw. Jako zwierzęta zmiennocieplne wymagają tzw. optimum temperaturowego, które zazwyczaj waha się w granicach 24 - 30º C.

Zakup węża , jak każdego zwierzęcia hodowlanego, musi być dokładnie przemyślany i zaplanowany.

Każdy z gatunków najczęściej hodowanych kameleonów znajdujących się na załączniku I lub II Konwencji Waszyngtońskiej CITES lub załączniku A i B Rozporządzenie Rady (WE) (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

Przed zakupem jaszczurki owadożernej należy zapoznać się z warunkami utrzymania i odpowiednią dietą.

Legwan zielony (Iguana iguana) w naturze występuje w Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej. Został również sprowadzony między innymi na Hawaje, Florydę i do Teksasu.

Żółwie wodno-lądowe są dziś o wiele łatwiej dostępne i tańsze od swych lądowych kuzynów.

Kilkanaście lat temu powszechnie dostępne były w Polsce żółwie stepowe (Agrionemys horsfieldii).

Metaboliczna choroba kości nie jest tak naprawdę jedną, a zbiorem kilku różnych chorób o różnych przyczynach, ale o podobnym przebiegu i objawach.