Facebook
Warszawskie ZOO
Centrum CITES w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie
A A + A
Wybierz język
Godziny otwarcia 09:00 - 18.00 19.00 w soboty i święta (od maja do września)

Choroby gadów i płazów

Oparzenie
Do uszkodzenia skóry lub mięśni może dojść przy zetknięciu się gada z niezabezpieczonym źródłem ciepła: lampą grzewczą, promiennikiem UVB, kablem grzewczym lub kamieniem grzewczym. Nie należy używać kamieni grzewczych ani mat grzewczych, ze względu na brak kontroli temperatury w tych urządzeniach i możliwości poparzenia się gada o nie. Lampy należy odpowiednio zabezpieczyć, a kabel umieścić pod szybą terrarium tak, aby gad nie mógł dostać się do niego.
Zjadanie podłoża
Może wynikać ze źle zbilansowanej diety ubogiej w wapń lub witaminy. Efektem pobierania ściółki może być częściowe lub całkowite zaczopowanie przewodu pokarmowego prowadzące do zgonu.
Odwodnienie
Wynika z braku dostępu do pojemnika z wodą, zaniedbania odpowiednio częstych kąpieli, oprysku terrarium, a także zbyt wysokiej temperatury w terrarium oraz zbyt niskiej wilgotności.
Otyłość
Jest efektem zbyt obfitych posiłków, podawania pokarmu zbyt często i źle zbilansowanej diety.

Aleksandra Maluta

Zobacz również
Zobacz wszystkie