Facebook
Warszawskie ZOO
Centrum CITES w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie
A A + A
Wybierz język
Godziny otwarcia 09:00 - 18.00 19.00 w soboty i święta (od maja do września)

Kameleony

Każdy z gatunków najczęściej hodowanych kameleonów znajdujących się na załączniku I lub II Konwencji Waszyngtońskiej CITES lub załączniku A i B Rozporządzenie Rady (WE) (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 101/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi) powinien mieć wydane przy zakupie odpowiednie dokumenty, a następnie zostać zarejestrowany. Wykaz gatunków wymagających rejestracji znajduje się na stronie: www.cites.org/eng... oraz www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSe... Najbardziej popularne gatunki hodowane w polskich domach Chamaeleo spp. Oraz Furcifer spp.znajdują się na załączniku II CITES oraz na załączniku B Rozporządzenia Wspólnoty (WE) z wyjątkiem Chamaeleo chamaeleon, który znajduje się na załączniku A. Należy zapoznać się z potrzebnymi dokumentami, a następnie zarejestrować je w odpowiednim miejscu. Kameleony są bardzo wrażliwymi jaszczurkami nadającymi się do hodowli jedynie przez doświadczonych terrarystów. Terrarium powinno mieć ustawienie wertykalne z co najmniej dwoma ścianami z siatki o odpowiedniej wielkości oczkach zapewniających optymalną wentylację. Pomieszczenie powinno być również wyposażone w odpowiednio dostosowane do wymiarów źródło ciepła i promiennik UVB wymieniany co 6 miesięcy. Oprócz sprzęty grzewczego i oświetlenia można wyposażyć terrarium w gałęzie, roślinność żywą lub sztuczną oraz inne przedmioty ułatwiające poruszanie się, a także stanowiące odpowiednią kryjówkę (są to płochliwe zwierzęta) Kameleony są jaszczurkami owadożernymi, w mniejszym stopniu pobierają pokarm roślinny. Owady karmowe powinny być dostosowane rozmiarami do wielkości i wieku kameleona. Młode karmimy codziennie wylęgiem świerszczy, karaczanów, a dorosłe po 12 miesiącu życia co 2-3 dzień dorosłymi szarańczami, karaczanami, świerszczami. Jako urozmaicenie diety można stosować okazjonalnie mole woskowe, mączniki ze świeżej wylinki oraz drewnojady (ciężkostrawne, tłuste, należy miażdżyć aparat gębowy przed podaniem). Bardzo ważna w przypadku kameleonów jest codzienna suplementacja wapniem u młodych, rosnących osobników oraz odpowiednia podaż witaminy A, która umożliwia prawidłowy rozwój oczu. Codzienne naświetlanie lampą UVB jest niezbędne do wydzielania w skórze witaminy D3, która z kolei umożliwia wchłanianie wapnia. Istotną kwestią jest pobieranie wody przez kameleony. Część z nich spija krople wody z szyb i roślinności podczas oprysku terrarium, część doskonale radzi sobie z piciem ze skraplacza lub pipetki, a część korzysta z wodospadu. Kameleony nie korzystają przeważnie ze stojącego źródła wody. Przed zakupem należy zapoznać się z wymaganiami utrzymania i diety dla tych jaszczurek, jak również umówić się z lekarzem weterynarii w celu wizyty na badanie profilaktyczne i zasięgnięcie porady hodowlanej.

Marta Marciniak

Zobacz również
Zobacz wszystkie